Cydia splendana

(Hübner, 1799) - B&F 1260

Trapped at MV light - Ravenstone, Leics. July 17th 2005